O PROJEKCIE

Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie nowego
kanału komunikacji skierowanego do społeczności akademickiej, w tym przede wszystkim do studentów i doktorantów,
który pozwoli na podniesienie świadomości prawnej, zainspirowanie do dodatkowej działalności w samorządach oraz
promocję działań realizowanych przez polskie samorządy studenckie i doktoranckie.