GOŚCIE

Oto nasi eksperci, poznajcie ich lepiej!

r. pr. Wojciech Kiełbasiński

Odcinek #1 – Doktoranckie prawa – ważna sprawa

Ekspert z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia w szczególności z obszaru procedur awansowych, spraw doktoranckich, spraw studenckich, systemu świadczeń dla studentów. Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. Interesuje się prawem sportowym. Ukończył FIFA/CIES Programme in Sports Management.

Mateusz Kuliński

Odcinek #2 – Na straży praw studentów

Rzecznik Praw Studenta, ekspert do spraw szkolnictwa wyższego z doświadczeniem akademickim oraz w administracji publicznej, członek organów przedstawicielskich szkolnictwa wyższego, ekspert w gremiach eksperckich, nauczyciel akademicki z doświadczeniem w organach kolegialnych szkół wyższych oraz organach zarządzających.

Michał Klimczyk

Odcinek #3 – Samorządność = Inwestycja

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, były członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wieloletni działacz Parlamentu Studentów RP. Doktorant Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna, podejmujący zagadnienia związane z zastosowaniem technologii wodorowych w lotnictwie.

Ewa Staruch

Odcinek #4 – Moja samorządowa droga

Swoją przygodę samorządową zaczynała na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pełniła funkcję Przewodniczącej Wydziałowej, a następnie Przewodniczącej Samorządu Studentów UKSW w latach 2017 – 2020. Samorząd Studentów dawał jej niesamowitą satysfakcję, dzięki czemu mogła realizować ją dalej zostając Przewodniczącą Forum Uniwersytetów Polskich w latach 2020 – 2023. W 2023 roku została powołana na Członkinię Rady Wykonawczej PSRP. Ewa jest również Ekspertem ds. studenckich PKA, członkinią Zarządu Fundacji Rozwoju UKSW. Zawodowo jest pedagogiem zajmującym się pracą z osobami niedostosowanymi społecznie, gdzie pracuje nad budowaniem relacji oraz poprawną komunikacją ze światem. Resocjalizacja młodych ludzi umożliwia jej wprowadzenie nowego porządku wartości w ich życiu oraz samorozwój

Kewin Lewicki

#5 – Dlaczego warto być samorządowcem?

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Student Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. W latach 2019-2022 pełnił funkcję przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, a w latach 2021-2022 pełnił funkcję Przewodniczącego Forum Uczelni Zawodowych. Reprezentuje studentów w wielu gremiach, m.in.: Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jako Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje działania wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki, służące rozwojowi systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

dr Łukasz Kierznowski

#6 – Problemy doktorantów – kiedyś, dziś i jutro

Doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa UwB, ekspert w zakresie prawa administracyjnego oraz prawa szkolnictwa wyższego i nauki, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ekspertyz z tego zakresu. W przeszłości m.in. członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Świadczył usługi na rzecz ponad stu uczelni i instytutów badawczych.

Barbara Pietrzyk-Tobiasz

#7 – O własności (intelektualnej) doktoranta słów kilka

Wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Przewodnicząca Biura Prawnego KRD, zastępca Rzecznika Praw Doktoranta KRD. Aplikantka radcowska III roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Prezes Fundacji Prawo-Innowacje-Nauka. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dyscyplinie nauk prawnych. Realizuje badania z zakresu prawa własności przemysłowej, procedury administracyjnej oraz teorii i filozofii prawa. W pracy badawczej skupia się na tematyce występowania i rejestrowania znaków towarowych. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Prowadzi szkolenia w szczególności z zakresu procedur awansu naukowego oraz kształcenia i praw doktorantów. Angażuje się w działania na rzecz społeczności akademickiej, pełniąc funkcje m.in. członka Senatu i komisji senackich UMCS oraz członka Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UMCS.

Paweł Adamiec

#8 – Zadbajmy o jakość – PKA w pigułce

Ukończył prawo oraz administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2017-2021 Koordynator Zespołu Ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich, następnie sekretarz zespołów oceniających a obecnie ekspert PKA ds. pracodawców. Prowadzący szkolenia z wystąpień publicznych, licencjonowany spiker piłki nożnej z uprawnieniami od 1 ligi i niżej. Przewodniczący Samorządu Studentów WPiA UJ w latach 2013-2015. Panelista i szkoleniowiec podczas wielu konferencji o tematyce jakości kształcenia, organizator i współuczestnik projektów społecznych. Prowadzi działalność gospodarczą się w zakresie usług reklamowych i marketingowych w social mediach, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

dr Robert Musiałkiewicz, prof. PANS

#9 – Samorządność z perspektywy czasu i Rektora

Rektor oraz Profesor Uczelni Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku pełniący również funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. Pierwsze doświadczenia związane z organizacją systemu szkolnictwa wyższego nabył  dzięki działalności w samorządzie studenckim UMK, któremu przewodniczył w latach 1999-2001. Był również członkiem Rady Parlamentu Studentów RP, gdzie zajmował się m.in. problematyką wprowadzania kredytów studenckich. Autor i współautor kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, w tym z obszaru szkolnictwa wyższego. Zagadnienia teoretyczne ściśle wiąże z praktyką – jest radcą prawnym, przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą i pracował w organach spółek kapitałowych.

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

#10 – W czym pomoże dziekan ds. studenckich?

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego WPiA UMK w Toruniu, radca prawny, w latach 1999-2010 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego.

dr inż Natalia Schmidt-Polończyk

#11 – Odważn(i)e w nauce – popularyzacyjne wyzwania

Adiuntka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH, Rzeczniczka Nauki. Jako tutorka akademicka i trenerka interpersonalna pomaga studentom w rozwoju osobistym i naukowym. Popularyzuje naukę m.in. na swoim koncie rozwojowo-naukowym @doktorka_tutorka oraz w ramach podcastu „Bunkier Nauki”. Prowadzi autorski cykl „Kobiecy Kwadrans Naukowy”, spotykając się z kobietami działającymi w świecie nauki. Jest pomysłodawczynią akcji #OdważneWNauce organizowanej w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Naukowo zafascynowana tunelami drogowymi, w których bada bezpieczeństwo i ewakuację. Jest pomysłodawczynią oraz współautorką pierwszych w Polsce naukowych badań ewakuacji ludzi w rzeczywistych tunelach.

Julian Smółka

#12 – Samorządność nietypowa, bo międzynarodowa

Zawodowo buduje strategie i wdraża innowacje, doświadczenie zdobywając m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju, Agencji Badań Medycznych i Asseco Business Consulting. Wykształcenie zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, National University of Singapore i Uniwersytecie Bocconi. Podczas studiów aktywnie zaangażowany w działalność kół naukowych: m.in. współzakładał SKN Ekonomii Politycznej oraz był członkiem Zarządu SKN Biznesu SGH. Pełnił funkcję Członka Prezydium Samorządu Studentów SGH ds. Informacji i Komunikacji. Kierowany chęcią jeszcze szerszego działania 3 lata temu współzałożył Europejską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Naukowo zainteresowany przedsiębiorczością, ekonomią instytucjonalną i systemami ochrony zdrowia.

Zuzanna Podgórską

#13 – Popularyzacja nauki ze znakiem TEDx

Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, na co dzień zajmuje się dozymetrią radioaktywnego gazu radonu i ochroną radiologiczną; Finalistka 9 edycji FameLab oraz finalistka konkursu Popularyzator Nauki Roku 2021, mówczyni TEDx i współorganizatorka TEDxWarsawWomen.

Gosia Tekieniewska

#14 – Kreatywność to podstawa – świat widziany oczami artysty

Designerka i ilustratorka, magister sztuki i absolwentka Grafiki na WSP UMK (specjalność projektowanie graficzne). W roku 2019 uhonorowana nagrodą im. prof. Sławomira Janiaka przyznawanej za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne (dla studentów kierunku grafika, na specjalności projektowanie graficzne). Jej dyplom magisterski pt.: “Melanż Ostateczny” uzyskał najwyższe wyróżnienie i został nagrodzony medalem im. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy na Wydziale Sztuk Pięknych UMK dyplom artystyczny. Obecnie mieszka w Poznaniu. Zajmuje się ilustracją, projektowaniem opakowań oraz współpracuje z małymi i średnimi firmami przy tworzeniu ich identyfikacji wizualnych.

dr Anna Michalska

#15 – Kuźnia talentów – AZS – Atmosfera, Zabawa, Sport

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego (już po obronie). Współautorka Programu Kariery Dwutorowej Student-Sportowiec UMK. Zawodowo związana ze sportem akademickim od 2015. Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Organizacji Środowiskowej województwa kujawsko-pomorskiego. Członek Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Torunia. Prowadzi badania z zakresu historii kultury fizycznej.Obszar badawczy: kultura fizyczna, historia sportu, aktywność fizyczna dostosowana do specjalnych potrzeb odbiorcy, zdrowie, dual carrer.

mgr inż. Jarosław Olszewski

#16 – O roli doktorantów w świecie biznesu

Z wykształcenia Biotechnolog, Absolwent Międzywydziałowego Studium Biotechnologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Aktualnie zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo dydaktycznego w Centrum Medycyny Translacyjnej SGGW Prezes Fundacji Work & Science, pomysłodawca i główny organizator 3 edycji Ogólnopolskich Targów Pracy Sektora Innowacyjnej Gospodarki Work & Science Forum Przewodniczący dwóch Kadencji w Krajowej Reprezentacji Doktorantów Pomysłodawca i organizator kilku edycji programów mentoringowo-szkoleniowych przeznaczonych dla młodych naukowców (Lokalny Ambasador Praw Doktoranta, Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca, konferencja naukowo szkoleniowa Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich, Polish – Ukrainian Summer Camp for Young Scientists)

mgr Małgorzata Kuczera

#17 – O zaangażowaniu doktorantów w działalność projektową

prawniczka, legislatorka, doktorantka, od 2013 r. zawodowo związana z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (najpierw, jako praktykanta, a obecnie główny specjalista ds. legislacji w Biurze Prawa i Ustroju). Na co dzień zajmuje się legislacją tworząc projekty aktów prawnych oraz problematyką obronności i bezpieczeństwa państwa. Jest typem społecznika, aktywnie udzielała się w pracach organizacji młodzieżowych, m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego, czy Samorządu Studenckiego.  Obecnie uczestniczy w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów, pełniąc funkcję kierownika projektu szkoleniowego pn. Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca.

 Aleksandra Jaśkowiak

#18 – O kobietach w świecie biznesu

Właścicielka marki Ważna Odważna, coachka i mentorka małych kobiecych biznesów, blogerka i podcasterka, przedsiębiorczyni. Prelegentka konferencji GIRLBOSS, ekspertka w Kobiecej Akademii KAMAN. Współautorka książki „Chcę WWWięcej”.

Na co dzień uczy kobiety startować z sukcesem w własny biznes. Pomaga znaleźć własną drogę biznesową, zrobić analizy, budżet i strategię działania. Następnie uzyskać dotację na start działalności i docierać do klientów.

Przemysław Dylewski

#19 – O działalności w Samorządzie Studenckim bez tajemnic

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Członek Komisji Rewizyjnej Forum Uniwersytetów Polskich. Z samorządnością studencką związany od ponad trzech lat. Organizator Piernikaliów 2023, czyli juwenaliów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz innych wydarzeń organizowanych przez tamtejszą studencką jednostkę. W trakcie studiów zajmował się również pomocą materialną dla studentów oraz działalnością naukową związaną z kierunkiem studiów, tj. finansami i rachunkowością.

Aleksandra Kalocińska – Szumska

#20 – O przedsiębiorczości akademickiej od kuchni

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu   Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie   doradztwa zawodowego i zarządzania innowacjami. Obecnie p.o. Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i   Transferu Technologii UMK w Toruniu oraz Brokerka innowacji,   realizująca działania na rzecz wdrażania rozwiązań naukowych do   otoczenia społeczno-gospodarczego. Ekspertka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w Programie Operacyjnym   Inteligentny Rozwój w obszarze gospodarczym. Certyfikowana trenerka biznesu, która zrealizowała ok. 1500 godzin szkoleń i warsztatów w zakresie zarządzania projektami, ich rozliczania i kontroli.

dr inż. Michalina Gryniewicz-Jaworska

#21 – O współpracy technologicznej z punktu widzenia Uczelni

Z wykształcenia doktor nauk inżynieryjno-technicznych. Stopień naukowy doktora uzyskała na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Jest absolwentką Politechniki Lubelskiej na kierunku informatyka. Od wielu lat jest wykładowcą przedmiotów informatycznych, autorką publikacji naukowych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka, elektronika i elektrotechnika. Pasją Pani doktor jest informatyka, a w latach 2007-2015 prowadziła własną firmę informatyczną. Od kilku lat organizuje wojewódzkie konkursy informatyczne oraz warsztaty dla doradców metodycznych i nauczycieli przedmiotów informatycznych. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: Fachowcy Jutra, Lubelska Wyżyna Specjalistów oraz Akademia ECDL przygotowuje młodzież do międzynarodowej certyfikacji umiejętności informatycznych. Jest Członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego O/Lublin.

Kamil Kucharski

#22 – O doktoratach wdrożeniowych bez tajemnic

Od najmłodszych lat związany z motoryzacją oraz lotnictwem, inżynier z pasji. Konstruktor w Wydziałowym Laboratorium Badań Kół Zębatych Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, zajmujący się rozwojem przemysłu lotniczego w ramach Doliny Lotniczej, Przewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.

 Tomasz Tołoczko

#23 – O organizacji dużych imprez studenckich bez tajemnic

Inżynier, absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,  w czasie studiów był koordynatorem Technikaliów w 2015 i 2016 roku oraz współkoordynował ich organizację w 2017 roku. W czasie studiów był Rzecznikiem Samorządu Studentów, Parlamentarzystą, Członkiem Wydziałowej Rady Studentów, Koła naukowego, współorganizował Technikalia wydziałowe, redaktorem Pisma Politechniki Gdańskiej, Od 11 lat organizuje wydarzenia w Akademickim Klubie Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa”. Był jedną z osób odpowiedzialnych za dwie pierwsze edycje Juwenaliów Gdańskich w 2018 i 2019 roku

Darek Aksamit

#24 – Zawód popularyzator

Na co dzień w pracy naukowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej zajmuje się – jako fizyk medyczny – zastosowaniami promieniowania jonizującego w medycynie, pomiarami promieniowania i ochroną radiologiczną, pomiarami radonu, wykorzystywaniem druku 3D do usprawnienia procesu radioterapii, radiobiologią, współpracując m.in. z Narodowym Centrum Onkologii oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej. Równolegle intensywnie działa w organizacjach pozarządowych: współzałożyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, zrzeszającego naukowców-popularyzatorów, współfundator i przewodniczący Rady Fundacji Marsz dla Nauki, członek Rady Fundacji Rozwoju przez Całe Życie, były członek zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, wolontariusz Fundacji Forum Atomowe. Od stycznia 2021 do połowy 2022 roku prowadzi autorską audycję Halo.Nauka w stacji Halo.Radio. Za ponad dekadę działalności z zakresu komunikacji naukowej został laureatem nagrody „Popularyzator Nauki 2018” w kategorii Animator przyznanej przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W grudniu 2023 roku rozpoczyna projekt Erasmus+ “STEAM4Climate” (“STEAM Education to raise awareness about Climate Change challenges and prepare learners to become true agents of change”), którego jest kierownikiem.

Radek Brzózka

#25 – Jak to działa? – o zawodzie populryzatora słów kilka

Dziennikarz telewizyjny, twórca programu popularnonaukowego „Jak to działa?” (niemal 200 odcinków). Obecnie prowadzi program „Stacja innowacja” poświęcony innowacyjnym polskim firmom i startupom, oraz codzienny teleturniej „Gra słów. Krzyżówka” (TVP1).

Od 2019 roku organizator obozów i kolonii o tematyce naukowej „AlphaCamp”, w 2023 roku założył fundację „Projekt Alpha”, której celem jest wspieranie działań popularyzujących naukę.

Prywatnie fan nowoczesnych technologii i lotnictwa: intensywnie lata na paralotniach (także w Alpach, Himalajach czy Andach), wkrótce licencjonowany pilot szybowbcowy oraz komentator na pokazach lotniczych (Antidotum Leszno, AirShow Radom).

dr inż. Adam Mirek

#26 – Popularyzacja płynąca prosto z „Bebechów”

Doktor inżynierii biomedycznej i jeden z czołowych popularyzatorów nauki w Polsce. Wiedzą dzieli się w mediach społecznościowych, książkach, podcastach i na spotkaniach. Odpowiada zarówno na pytania nurtujące jego odbiorców, jak i takie, o których nawet nie wiedzieli, że chcieli zadać. Dzięki swojemu dowcipowi i niecodziennym pomysłom może sprawić, że każdy zakocha się w nauce (lub przynajmniej pomyśli, że nie jest wcale taka zła. Tiktok popularno-naukowy założony w 2021 roku, obecnie 1,1 mln obserwujących, IG prywatnie prowadzony od lat, ale publicznie od 2022 roku, obecnie 139 tys. obserwujących.

Póki co jedna książka „Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą” na koncie. 🙂

Kamil Wilk

#27 – Mariaż nauki i biznesu – kompetencje jutra

Absolwent wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Aktualnie zatrudniony jako Kierownik Projektu, Inżynier Spawalnik w Instytucie Spawalnictwa w Cambridge w Wielkiej Brytanii. Kamil w środowisku doktoranckim na przestrzeni ostatnich 3 lat pełnił rolę Wiceprzewodniczącego Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych a następnie członka Komisji rewizyjnej i obecnie Rady Doradczej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

dr Krzysztof Drygalski

#28 – Naukowy plan doskonały

Naukowiec i lekarz. Absolwent Sorbonne Université, gdzie w 2022 roku obronił doktorat z fizjologii. Starszy asystent w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Już w trakcie studiów na kierunku lekarskim laureat i kierownik projektów badawczych realizowanych w ramach Diamentowego Grantu 2019 oraz grantu Preludium 16. Jego zainteresowania badawcze dotyczą medycyny translacyjnej w dziedzinie cukrzycy, otyłości i innych chorób kardiometabolicznych. Odbył liczne staże naukowe m.in. w Polskiej Akademii Nauk czy Politechnice Federalnej w Zurychu.

dr Magdalena Dąbrowska

#29 – Naukowczyni przez duże N

Naukowczyni, doktorka w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Laureatka wielu stypendiów w tym Stypendium L‘Oreal UNESCO dla kobiet w nauce. Realizatorka grantów naukowych tj. Grant Preludium 20 czy Grant Etiuda. Wyróżniona została przez Forbes Women i umieściła na liście 100 kobiet roku 2021 w kategorii nauka. Autorka licznych publikacji z obszaru biologii molekularnej, technologii CRISPER-Cas9 i biologii komórek – nowotworów.

dr hab.Hubert Kowalski, prof. UW

#30 – O muzeach uczelnianych

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni, adiunkt w Katedrze Archeologii Klasycznej Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych m.in. w „Roczniku Warszawskim”, „Kronice Zamkowej” i „Kontekstach”. Opiekun koła Naukowego Recepcji Antyku – Ars Antica na Wydziale Archeologii UW. Koordynator projektu Wisła – interdyscyplinarne badania dna rzeki. Stypendysta Miasta st. Warszawy w latach: 2010 i 2011, Fundacji Lanckorońskich w Rzymie oraz Instytutu Warburga i Ministra Kulturyi Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się recepcją kultury artystycznej starożytnych Grecji i Rzymu w sztuce polskiej XVII, XVIII i XIX wieku. Wiceprezes Zespołu ds. Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych oraz Stowarzyszenia Muzealników Polskich, członek Międzynarodowej Rady Muzeów – ICOM i The Explorers Club, sekretarz Komitetu Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, prezes Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego i pełnomocnik rektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Zbiorów i Kolekcji.